pexels-gustavo-fring-4254168.jpg

Versoepeling voor zonnepanelen op historische gebouwen Zaltbommel

Op monumenten in de Gelderse gemeente Zaltbommel mogen voortaan toch zonnepanelen worden geplaatst die ook vanaf de straat zichtbaar zijn. Solar Magazine bericht woensdag over de aangekondigde versoepelingen.

"Zowel duurzaamheid als het behoud van cultuurhistorische waarde is belangrijk. De status van monument of rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht wil niet zeggen dat er niets mogelijk is op het gebied van duurzaamheid", aldus wethouder Duurzaamheid, Economie, Verkeer, Cultuur en Recreatie Willem Posthouwer.

Bij de plaatsing van zonnepanelen moet dan volgens Posthouwer wel gekeken worden naar de cultuurhistorische kwaliteiten die behouden dienen te blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld zonnepanelen worden geplaatst op het dakvlak van panden die met hun achterzijde aan een parkeerplaats zijn gelegen.

Regels

Dat er voortaan zonnepanelen op monumenten geplaatst mogen worden, betekent niet dat het ook maar gewoon kan. Er moet bij de plaatsing wel rekening gehouden worden met een een paar dingen.

Zo mogen er geen cultuurhistorische waarden verloren gaan, zoals historische dakpannen of een onderliggende kapconstructie. Ook mogen de zonnepanelen niet geplaatst worden als het niet mogelijk of rendabel is om de zonne-energie ergens anders op te wekken. Bovendien is er voor de plaatsing altijd een vergunning nodig.