‘Nederland verwelkomt in 2018 meer dan 1 gigawattpiek zonnepanelen’

Nederland behoort in 2018 tot een van de 13 landen ter wereld waar meer dan 1 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd zal worden. Dit meldt Solar Magazine in de Marktgids Zonne-energie 2018.

Het Klimaatakkoord van Parijs en beloftes binnen de Europese Unie nopen de Nederlandse overheid zonne-energie op grote schaal te stimuleren. 2018 moet dan ook het volgende recordjaar voor de Nederlandse pv-markt worden om uiteindelijk in 2023 over 20 gigawattpiek aan zonnestroominstallaties te beschikken.

Ondertussen is binnen Benelux-verband ook de Vlaamse zonnepanelenmarkt van nieuw elan voorzien. In 2017 is er circa 150 megawattpiek pv-vermogen verwelkomd in Vlaanderen en in 2018 zal dit met enkele tientallen procenten groeien.