Goed nieuws: investeren in zonnepanelen blijft interessant

Hieronder lees je alles over de salderingsregeling voor zonnepanelen en over toekomstige veranderingen.

1. Met de salderingsregeling helpt de overheid een handje

Op het moment dat jouw zonnepanelen energie opwekken, verbruik je niet altijd alle stroom. Bijvoorbeeld overdag als er niemand thuis is. Gelukkig gaat die stroom niet verloren, maar kan je die terugleveren aan het elektriciteitsnet. Met de salderingsregeling zonnepanelen zorgt de overheid ervoor dat dit aantrekkelijk voor jou is. Door de regeling krijg je namelijk dezelfde prijs voor jouw teruggeleverde stroom als de prijs die betaalt als je stroom die je van ons afneemt.

Als energieleverancier moeten we jouw stroomopwekking en stroomverbruik verrekenen tot aan jouw jaarverbruik. Zo verdien je jouw zonnepanelen sneller terug. Als je in een jaar meer opwek dan je verbruikt, dan krijg je een terugleververgoeding. Bij ons is deze terugleververgoeding 7 eurocent per kWh.

2. Zo maak je gebruik van de salderingsregeling zonnepanelen

Een tip voor als je zelf zonnepenalen op het dak legt: vergeet ze niet aan te melden bij www.energieleveren.nl. Dit is verplicht, en niet onbelangrijk: als we als jouw energieleverancier niet weten dat je zonnepanelen hebt, kunnen we niet salderen. En dat is natuurlijk zonde. Na de aanmelding checkt jouw netbeheerder of jouw energiemeter geschikt is. Deze moet de stroom die je opwekt namelijk kunnen scheiden van de stroom die je teruglevert. Als alles gereed is, houdt de meter dus precies bij wat je verbruikt en wat je opwekt. We verrekenen alles gewoon op jouw jaarrekening, wel zo makkelijk. Als je op jaarbasis meer stroom lever dan dat je afneemt (je bent dan netto energie leverancier), dan krijg je van ons een terugleververgoeding van 7 eurocent per kWh.

Meer over salderen: rekenvoorbeelden en voorwaarden

3. De salderingsregeling zonnepanelen wordt vanaf 2023 afgebouwd

Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat je elk jaar iets minder stroom teruggeleverde stroom mag wegstrepen tegen de stroom die je van het net afneemt. Voor elke kilowattuur stroom die je na het salderen nog extra aan het net levert, krijg je een vergoeding van je energiebedrijf. De nieuwe regeling geldt voor iedereen die zonnepanelen heeft of die ze nog gaat kopen.

Minister Wiebes heeft voor deze afbouw van de salderingsregeling een wetsvoorstel ingediend. Bij instemming van de Tweede Kamer is de afbouw in de periode van 2023 tot 2030 jaarlijks negen procent. Uiteindelijk wordt de saldering in kalenderjaar 2030 naar 2031 teruggebracht van 28 naar nul procent. In dit wetsvoorstel staat ook dat alle energieleveranciers verplicht zijn om een terugleververgoeding van minimaal 80 procent van het leveringstarief (dat is de kWh-prijs zonder btw en energiebelasting) te betalen over het resterende deel van de stroom die je met je zonnepanelen teruglevert. Terwijl de saldering dus afneemt wordt dit gedeeltelijk gecompenseerd door een geleidelijke toename van de terugleververgoeding die je van ons ontvangt.

Voorlopig verandert er nog niets. Pas vanaf 1 januari 2023 gaat ieder huishouden en elk bedrijf met zonnepanelen automatisch mee met de afbouw van salderen. Daar hoef je zelf niks voor te regelen.

4. Goed nieuws: investeren in zonnepanelen blijft interessant

Goed om te weten voor jou: een investering in zonnepanelen blijft interessant. De gemiddelde terugverdientijd is nu ongeveer 7 jaar, dat is meer rendement dan je met de huidige spaarrente op de bank verdient. Wat in ieder geval geldt: zonnepanelen blijven een interessante investering waarmee je jouw energierekening verlaagt en bijdraagt aan een duurzame toekomst.

BRON: Salderingsregeling zonnepanelen teruglevering | Vattenfall